prime minister Boris Johnson - San Diego Scenic Cycle Tours